Brikettene er laget av 100 % rent trevirke, i hovedsak utrangerte paller, og blir dermed et gjenvinningsprodukt.

  • 600 kg briketter tilsvarer ca 1 mål bjørkeved i brennverdi.
  • Ca 50% billigere enn vanlig ved.
  • Bare halve lagringsvolum i forhold til ved.
  • Minimal askerest, ca 1,5 %.
  • Kan brukes i vanlige ovner og i peisinnsatser med dører.
  • Lagres tørt.


Verdt å vite ved fyring med briketter

Brikettene utvider seg under forbrenning, så man bør knekke dem i 15 cm lengder før ilegging i ovn.

Ved opptenning legges 2 briketter i ovnen med opptenningbrikketter, papir eller vedflis.

Under opptenning må ovnens luftventiler være helt åpne inntil brikettene brenner med klar flamme, da kan lufttilførselen reduseres.

Pga høy brennverdi må man bare legge inn ca 1/3 i forhold til ved for å unngå skade på ovn.